Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dansschool NVHer

Versie 25 mei 2018

 

Artikel 1: Gegevens

1.1 Dansschool NVHer verwerkt uw gegevens (naam, geboortedatum, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, rekeningnummer en rekeninghouder.

 

1.2 Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door Dansschool NVHer

 

1.3 De geboortedatum wordt gebruikt om de desbetreffende persoon in de juiste les te plaatsen.

 

1.4 Uw email wordt gebruikt als communicatie middel. U kunt persoonlijke emails ontvangen of een nieuwsbrief. Dit kan via een ander mailingssysteem verzonden worden die dansschool NVHer gebruikt.

 

1.5 Adresgegevens worden alleen gebruikt wanneer er geen respons komt op het doorgegeven mail adres.

 

1.6 Uw telefoonnummer gebruiken wij om snel  telefnisch contact te kunnen krijgen bijvoorbeeld wanneer een les niet doorgaat of wanneer uw kind ziek is geworden tijdens de les. Ook zullen wij uw telefoonnummer gebruiken om berichten via een verzendlijst, persoonlijke – of groeps chat via whatsapp of sms te versturen.

 

1.7 Uw rekeningnummer met rekeninghouder gebruiken wij om de maandelijkse contributie te incasseren.

 

 

Artikel 2: Foto’s/Filmpjes en Social media

2.1 Dansschool NVHer houdt rekening met de leden die niet op social media willen. Dit kan onverhoopt toch gebeuren . Meldt u dit dan via info@nvher.nl of 06-18532941 en de geplaatste foto of video wordt zo snel mogelijk verwijderd.

 

2.2 Dansschool NVHer is niet aansprakelijk voor de social media die niet in haar beheer zijn.

 

2.3 Op het inschrijfformulier geeft u aan of u of uw kind wel of niet op social media mag.

 

2.4 Foto’s en filmpjes die tijdens de les worden gemaakt van de leden van de dansschool mogen zonder overleg niet verspreid worden op social media of naar vrienden/kennissen worden toegezonden.

Verspreidt u toch foto’s en of filmpjes zonder overleg en komen er klachten van derden dan zal de boete voor u zelf zijn.

 

2.5 Doet uw kind of uzelf mee aan een evenement, voorstelling of presentatie dan kunnen er foto’s of filmpjes door bezoekers geplaatst worden op social media. Dit is het risico die u neemt als u of uw kind deelneemt aan een evenement, voorstelling of presentatie. Wees daar bewust van. Wilt u dit niet dan kan u of uw kind niet deelnemen aan het evenenement, voorstelling of presentatie.

 

2.6 Tijdens de eindpresentatie worden er beelden gemaakt van het optreden deze beelden worden gedeeld met  alle andere ouders/verzorgers en kunnen dan ook bekeken worden door vrienden. Wees hier ook bewust van! Deze beelden verschijnen niet zo maar op social media. Als een ouder dit toch doet dan is de boete voor deze ouder! Wilt u niet dat uw kind gedeeld wordt met andere ouders dan kan uw kind niet deelnemen aan de eindpresentatie.

 

2.7 Als er een foto is die ik van de eindvoorstelling wil gebruiken kijk ik op uw inschrijfformulier of u hiervoor  toestemming heeft gegeven.

 

 

Artikel 3: Bewaring gegevens

3.1 Dansschool NVHer bewaart uw gegevens totdat u het lidmaatschap beeindigd d.m.v het opzegformulier.

 

 

Artikel 4: Toestemming geven

4.1 U geeft dansschool NVHer toestemming voor de hierboven beschreven artikelen d.m.v. uw handtekening te plaatsen onder het inschrijfformulier en onder dit formulier.

 

4.2 Leden die voor 25 mei 2018 staan ingeschreven bij dansschool NVHer geven hieronder aan of zij  of hun kinderen op social media mogen.

 

Ik of mijn kind mag op Social media geplaatst worden.

□ Ja           □ Nee